slider _promobanners/esentral-website-1376X355.png

Undang-undang

 

PAMPASAN MANGSA KECEDERAAN JENAYAH ISLAM DAN BARAT
PAMPASAN MANGSA KECEDERAAN JENAYAH ISLAM DAN BARAT
By Mohd Sadad Mahmud
Undang-Undang Adat Negeri Kedah Abad ke-19
Undang-Undang Adat Negeri Kedah Abad ke-19
By Jelani Harun, Mahani Musa, Idris Mansor, Aisyah Kamaruddin
HAK KANAK-KANAK DALAM JAGAAN INSTITUSI AWAM
HAK KANAK-KANAK DALAM JAGAAN INSTITUSI AWAM
By Pathmanathan R. Nalasamy & Siti Hajar Abu Bakar Ah
UNDANG-UNDANG PEKERJAAN DI MALAYSIA
UNDANG-UNDANG PEKERJAAN DI MALAYSIA
By Siti Zaharah Jamaluddin
Hukuman Bunuh Pengedar Dadah Mengikut Siyasah Syari’iyyah
Hukuman Bunuh Pengedar Dadah Mengikut Siyasah Syari’iyyah
By Wan Norhasniah Husin & Shukeri Mohamad
Impact of Law on Family Institutions
Impact of Law on Family Institutions
By Norchaya Talib, Siti Zaharah Jamaluddin & Jal Zabdi Mohd Yusoff
Jenayah Keganasan Rumah Tangga Edisi ke-2
Jenayah Keganasan Rumah Tangga Edisi ke-2
By Jal Zabdi Mohd Yusoff
Jenayah Penderaan Kanak-Kanak
Jenayah Penderaan Kanak-Kanak
By Jal Zabdi Mohd Yusoff
Sistem Takaful di Malaysia: Isu‐isu Kontemporari
Sistem Takaful di Malaysia: Isu‐isu Kontemporari
By Asmak Ab Rahman et al.
Fiqh dan Arahan Perubatan Awal
Fiqh dan Arahan Perubatan Awal
By Shaikh Mohd Saifuddeen bin Shaikh Mohd Salleh, Mohammad Mustaqim bin Malek, Wan Roslili binti Ab.Majid
Tuntutan Jenazah Mualaf Cadangan Garis Panduan
Tuntutan Jenazah Mualaf Cadangan Garis Panduan
By Shamrahayu binti A. Aziz, Enizahura binti Abdul Aziz, Mohd Amiruddin bin Kamarulzaidi
Faraid dan Perancangan Pewarisan Harta Beku, Bidang Kuasa dan Amalan di Malaysia
Faraid dan Perancangan Pewarisan Harta Beku, Bidang Kuasa dan Amalan di Malaysia
By Muhammad Hisyam bin Mohamad & Siti Shamsiah binti Md. Supi
KORPUS UNDANG-UNDANG ISLAM DI MALAYSIA: SEMAKAN DAN CABARAN
KORPUS UNDANG-UNDANG ISLAM DI MALAYSIA: SEMAKAN DAN CABARAN
By Siti Shamsiah Md Supi
Controversy Over The Term "Allah" in Malaysia
Controversy Over The Term "Allah" in Malaysia
By Editor: Wan Azhar Wan Ahmad

Showing to of results