2 eBooks
Results for Pengguna Dan Perlindungan Undang-Undang Di Malaysia
Pengguna dan Pelindungan Undang-undang di Malaysia

Pengguna dan Pelindungan Undang-undang di Malaysia

Publisher

Penerbit UKM

Categories

General Academics

ISBN

978-967-251-589-0

File Size

28.01 MB

Format

epub

Language

Bahasa Melayu

Release Year

2022
Pengguna sering dikaitkan sebagal golongan yang sering ditindes den diekspitasi dalam dunia perdagangan, justeru mereka perlu sentiass dilinda. Etka pemingnan yang telus dan adil metakal amalan perdagangan yang saksama dan bertanggungjawab perlu dipastikan melalui kawalan perundangan dan penguatkussaan, Buku ini mengupas dan membincangkan pelbagai su pengguna Kepincangan dan kelompangan undang-undang sedia ada perki diatasi dengan membuat pindaan dan penambahbaikan agar pengguna mendapat perlindungan sewajarnya Melakul perundangan, tahap perlindungan pengguna dapat ditingkatkan bagi mencapal keseimbangan dalam usaha memesatkan perdagangan Malaysia. Undang-undang jugn perlu terus relevan dan bergerak seiring dengan kemajuan teknologi dalam perdagangan agar pengguna lebih yakin dalam berbelanja, ini secara tidak langsung dapat menyumbang ke arah pertumbuhan ekonomi negara. Buku ini merangkumi topik seperti Pengguna dan Isu Perundangan, Sejarah dan Ideologi Perlindungan Pengguna, Perlindungan Pengguna dalam Perdagangan Elektronik di Malaysia, Isu Perlindungan Pengguna Pembayaran Wang secara Digital, Isu Perundangan Kontrak Pintar (smart contract), di bawah Sistem Teknologi Rantalan Blok (blockchain) dan Bankrap pada Usia Muda dari Sudut Perundangar: Hak Orang Bankrap, Buku "Pengguna dan Perlindungan Undang-undang di Malaysia merupakan panduan ke arah memperkasakan pengguna ketia berhadapan dengan isu kepenggunaan. Buku ini berupaya mengisi jurang u undang-undang perlindungan pengguna serta dapat memberi kesedaran kepada pengguna tentang hak hak mereka di bawah peruntukan undang-undang
Sewa Beli Hak Pengguna Di Bawah Undang-undang

Sewa Beli Hak Pengguna Di Bawah Undang-undang

Publisher

Penerbit UKM

Categories

General Academics

ISBN

978-967-251-615-6

File Size

2.44 MB

Format

epub

Language

BM

Release Year

2022
ewa beli merupakan antara kredit pengguna popular dalam kalangan pengguna di Malaysia yang ditawarkan oleh institusi kewangan dan perbankan. Sewa beli adalah kontrak sewaan dengan pilihan diberikan kepada penyewa untuk membeli barang yang disewa selepas semua ansuran dijelaskan. Kontrak sewa beli dikawal oleh Akta Sewa Beli 1967. Namun begitu, pengguna masih dibelenggu dengan pelbagai isu hak pengguna. Buku 'Sewa Beli: Hak Pengguna di bawah Undang-undang' mengupas isu-isu perlindungan pengguna dalam kontrak sewa beli. Hak serta remedi pengguna dibincangkan berasaskan kepada proses dalam kontrak sewa beli iaitu sebelum, semasa dan selepas kontrak. Selain itu, liabiliti, hak dan remedi pihak-pihak dalam kontrak sewa beli di bawah Akta Pelindungan Pengguna 1999 juga turut disentuh. Perbincangan tentang hak-hak pengguna di bawah undang-undang sewa beli dalam buku ini adalah bersifat holistik dan dapat mengisi jurang ilmu dalam undang-undang kredit pengguna. Buku ini secara umumnya dapat memberi manfaat serta maklumat kepada pengguna tentang hak-hak mereka yang diperuntukkan dalam undang-undang di Malaysia.