profile image
Menyuburkan Kembali Jiwa Akademia
Menyuburkan Kembali Jiwa Akademia
By Zaini Ujang
Akidah Penghayatan Tauhid AL-QURAN, Edisi Kedua
Akidah Penghayatan Tauhid AL-QURAN, Edisi Kedua
By RAMLI AWANG
Kerangka Kewangan Pengajian Tinggi Di Malaysia
Kerangka Kewangan Pengajian Tinggi Di Malaysia
By Zaini Ujang
Sains Bahan
Sains Bahan
By JASMI HASHIM
Financial Framework Of Higher Education In Malaysia
Financial Framework Of Higher Education In Malaysia
By Zaini Ujang
Pemikiran Seni Bina Islam Moden Di Dunia & Malaysia
Pemikiran Seni Bina Islam Moden Di Dunia & Malaysia
By Nangkula Utaberta, Mohamad Tajudin Mohamad Rasdi
Menginovasi Masjid Mensejahtera Ummah
Menginovasi Masjid Mensejahtera Ummah
By MOHD ISMAIL MUSTARI, BUSHROH BASIRON, AZHAR MUHAMMAD
Revitalizing the Soul of Higher Learning
Revitalizing the Soul of Higher Learning
By Zaini Ujang
Pembangunan Modal Insan Menurut Perspektif Al-Quran
Pembangunan Modal Insan Menurut Perspektif Al-Quran
By Ahmad Kilan @ Ahmad Kilani Mohamed, Yahaya Jusoh
Penggunaan & Pemilikan HARTA Menurut Persepektif Islam
Penggunaan & Pemilikan HARTA Menurut Persepektif Islam
By Bushrah Basiron, Selmah Ahmad
Human Computer Interaction
Human Computer Interaction
By ALI SELAMAT, MD HAFIZ SELAMAT, NOR AZMAN ISMAIL
Pengurusan Keselamatan Projek Pembinaan
Pengurusan Keselamatan Projek Pembinaan
By Mohd Saidin Misnan, Zakaria Mohd Yusof, Abdul Hakim Mohamed, Abdul Rahman Dalib
Menjayakan UTM Global Kesepakatan, Keterangkuman & Keterlibatan
Menjayakan UTM Global Kesepakatan, Keterangkuman & Keterlibatan
By WAHID OMAR
Menjayakan Kelangsungan Sebuah Universiti
Menjayakan Kelangsungan Sebuah Universiti
By WAHID OMAR
Sejarah Awal Pentadbiran Agama Islam Di Johor
Sejarah Awal Pentadbiran Agama Islam Di Johor
By FADILAH ZAINI & KAMARUZAMAN YUSOFF

Showing to of results